Automatyka Przemysłowa, Systemy sterowania

Integrator Systemów Alarmowych
E-mail:

biuro[at]greencomputer.pl

COMPONENT MATRIX SWITCH

Component Matrix Swich jest matrycowym przełącznikiem-rozdzielaczem sygnału Component z czterech wejść na sześć wyjść. Umożliwia programowe rozdzielenie jednego z czterech sygnałów wejściowych na sześć wyjść w dowolnej konfiguracji. W praktyce mamy możliwość np. uzyskanie sygnału z wej.1 na wyjście 1,2 i 3, z wej.2 na wyj.4 itp.

Programowanie rozdzielacza odbywa się przez nastawienie odpowiedniego numeru wejścia na przełączniku kanałowym, który odpowiada danemu kanałowi wyjściowemu. Po ustawieniu przełączników, przyciskiem SET zatwierdzamy dokonany wybór. W czasie programowania pulsuje szybko dioda SET/ERR.

Każdy z przełączników kanałowych posiada 8 pozycji. Pozycja 5-7 jest nieaktywna. Pulsująca wolno dioda SET/ERR po zaprogramowaniu oznacz, że jeden z przełącznik jest ustawiony poza zakresem. Pozycja nr.0 jest równoznaczna z wyłączeniem danego kanału wyjściowego.

Parametry techniczne:

  • Sygnał wejściowy/wyjściowy:
  • Video: Component
  • Audio: stereo
  • Złącza sygnałowe: RCA
  • Wzmocnienie sygnału: +6dB dla każdego kanału video
  • Wymiary: 240x152x33,5
  • Zasilanie: 12V DC 2A
  • Instrukcja obsługi

 

 

Produkt dostępny w sklepie internetowym w cenie: 320,00 PLN (75,00 EUR)